Τουριστική προβολή

Δήμος Αγίου Νικολάου

2018, 2019

Τουριστική προβολή του δήμου Αγίου Νικολάου με μια σειρά θεματικών εντύπων. Η καμπάνια διαχωρίζεται για κάθε κατηγορία με διαφορετική χρωματική παλέτα. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό, με ειδικά εικονογράμματα χρήσιμα για τον αναγνώστη.

Promotional
espa 2021